Verksted for avanserte brukere: The Fluid Corpus Manipulation project (FluCoMa)

Verksted for avanserte brukere: The Fluid Corpus Manipulation project (FluCoMa)
Datautvinning gjennom maskinlytting og maskinlæring.
14. – 18. mars 2022, 10:00 – 17:00
Sted: Notam i Oslo
Pris: 3000 eller 5000 kroner for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer, gratis for alle andre. Kursdeltakere som tar kurset gratis må betale et depositum på kr 300 som tilbakebetales ved kursstart. Kurset er produsert i samarbeid med BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

The Fluid Corpus Manipulation project (FluCoMa), er et svært avansert verktøy for lydanalyse, maskinlæring og lydsyntese i Max, Pd og SuperCollider. FluCoMa er et omfattende lydbhandlingsverktøy, og kan brukes i alt fra lyddesign og komposisjon, til interaktive installasjoner og forskning. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

FluCoMa er tilgjengelig for Max, Pd og SuperCollider. Max og SuperCollider vil være hovedverktøyene under dette verkstedet. Deltagere som bruker Pd vil få individuell veiledning til dette. Deltakerne bør helst ha en god, grunnleggende forståelse av Max eller SuperCollider for å delta, men personer med gode ferdigheter innen Pd vil også dra nytte av verkstedet.

FluCoMa

FluCoMa er et bibliotek for signalbehandling, maskinlæring og konkatenativ lydsyntese.

FluCoMa undersøker nye måter å utforske store samlinger av lyd og gester innen musikk og lyddesign, ved å bringe gjennombrudd innen signaldekomposisjon DSP og maskinlæring til verktøy for komponister, kunstnere og programmerere.

Dette muliggjør banebrytende klanglig utforskning på et uutnyttet område: manipulering av store lydsamlinger. Med skaping og lagring av store lydsamlinger er det nødvendig å undersøke nye måter å abstrahere og manipulere lydsamlingene på for å utnytte deres iboende potensiale.

Tre grader av lydmanipulasjoner blir utforsket: (1) ekspressiv katalogisering og deskriptorbasert klassifisering, (2) remiksing, komponenterstatning og hybridisering ved konkatenering, og (3) mønstergjenkjenning på komponentnivå, med interpolering og variasjonsskapende potensiale.

Disse nye lydmanipulasjonene vil gi nye lyder, nye musikalske ideer og nye tilnærminger til store lydsamlinger.

FluCoMa kan brukes innen områder som for eksempel lyddesign, komposisjon, interaktive installasjoner og forskning. Verkstedet vil hovedsakelig være viet til å presentere teknologien og gi deltakerne sjansen til å bruke den via praktiske økter, slik at de kan tilegne seg ferdighetene som er nødvendige for å lage komposisjoner, installasjoner, digitale instrumenter og egne kreative verktøy.

Mer informasjon om FluCoMa: https://www.flucoma.org/

Plan for verkstedet

– introduksjon til FluCoMa
– grunnleggende MLP-klassifisering
– grunnleggende MLP-regressor
– grunnleggende klipping, deskriptorer, 2D-plotting og kdtree
– legge til en tredje dimensjon og UMAP
– avanserte tidsserier
– personlige deskriptorer
– høy d query (lyd eller kontrollsignal)
– avvik («outliers»)
– mlp parameter

Les en detaljert plan for verkstedet her.

Lærere

Pierre Alexandre Tremblay
Pierre Alexandre Tremblay er en av de ledende internasjonale ekspertene innen utvikling av digital signalbehandling og maskinlæring for komposisjon og lyddesign, og er en av hovedutviklerene av FluCoMa.

Han underviser i komposisjon og improvisasjon ved University of Huddersfield i England, hvor han for tiden jobber med FluCoMa-prosjektet. Han har også samarbeidet om en rekke prosjekter, spilt bassgitar og jobbet med lydbehandling. Han er medlem av circa musicæ, de type inconnu, light.box og Splice, og jobber med alt fra støy og frijazz, til samtidsmusikk.

Han begynte å jobbe på Universitetet i Huddersfield i 2005, hvor han nå er professor i komposisjon og improvisasjon. Han har tidligere jobbet med populærmusikk som produsent og bassist, og har stor interesse for kreativ programmering.

James Bradbury
James Bradbury er en kreativ programmerer fra Perth, Vest-Australia som for tiden bor i Nord-England. I sitt arbeide bruker han ofte datamaskinen til å organisere lydpsamples gjennom maskinlytting og maskinlæring. Han fullførte sin doktorgrad ved universitetet i Huddersfield i 2021 under veiledning av Alex Harker og Steven Jan. James Bradbury jobber for tiden som stipendiat i kreativ programmering på FluCoMa-prosjektet.

Ted Moore
Ted Moore er komponist, improvisasjonsmusiker, mediekunstner og pedagog. Han har en doktorgrad i komposisjon fra University of Chicago og jobber for tiden som stipendiat i kreativ programmering ved universitetet i Huddersfield, der han undersøker de kreative mulighetene med maskinlæring og algoritmer som en del av FluCoMa-prosjektet.? Arbeidet hans kombinerer de klanglige, visuelle, fysiske og akustiske aspektene ved fremførelse og lyd, ofte gjennom bruk av av teknologi.

Verkstedets tre deler

Verkstedet deles i tre deler:
Mandag og tirsdag: introduksjon til FluCoMa.
Onsdag og torsdag: FluCoMa for viderekomne.
Fredag: Denne dagen er satt av til presentasjoner, avanserte spørsmål og svar, samt mer generelle problemstillinger rundt datautvinning av lydsamlinger.

Deltagere som aldri har brukt FluCoMa før må starte på mandag. Deltagere som har deltatt på tidligere kurs i FluCoMa eller som er erfarne brukere kan velge om de ønsker å repetere grunnleggende kunnskaper mandag og tirsdag, eller om de ønsker å starte onsdag.

Praktisk informasjon

Tid: 14. – 18. mars 2022, 10:00 – 17:00
Pris for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer: 5000 kroner for 5 dager (mandag-fredag), 3000 kroner for 3 dager (onsdag-fredag). Gratis for alle andre.
Lærere: Pierre Alexandre Tremblay, James Bradbury, Ted Moore
Språk: Engelsk
Antall plasser: 12
Sted: Notam i Oslo
Påmeldingsfrist: 7. mars

Registrering

Registrering bekreftes ved betaling via en av disse lenkene på Paypal:
FluCoMa på Notam 2022, vitenskapelig ansatte i 50 % stillinger eller mer, 5 dager (5000 NOK)
FluCoMa på Notam 2022, vitenskapelig ansatte i 50 % stilling eller mer, 3 dager (3000 NOK)
FluCoMa på Notam 2022, depositum (300 NOK)

Etter at du har betalt vil du motta en e-post fra Paypal. Dette er din bekreftelse på at du har plass på kurset.

Vi vil sende deg detaljert informasjon om oppstart og videre oppfølging etterhvert som det nærmer seg kursstart.

For spørsmål angående verkstedet, send en e-post til asbjornf@notam.no