Frozen Landscape

Kolsåstoppen og fjellet danner utgangspunkt for utendørsinstallasjonen Frozen Landscape, som vises under hele Kunstløpet. I inngangspartiet til kunstsenteret vil publikum møte et samspill av abstrakt lyd, fabulerende video og drømmeaktige fjellformasjoner.

Kunstneren Vigdis Storsveen står bak fjellformasjonene som er spent opp på lerreter, i ulike størrelser. Christine Istads fotobaserte videoer, projisert på installasjonen, er nærstudier fra vannene rundt Kolsåstoppen og gir assosiasjoner til universet, og mikro- og makrolandskaper.
Musikeren Mathilde Grooss Viddal har komponert et eget lydteppe til arbeidet. Musikken består av flere ferdige komposisjoner med varierende lengde. De ulike musikkstykkene trigges gjennom sensorer idet publikum beveger seg mellom «fjellformasjonene». På den måten forandrer musikken seg kontinuerlig.
For Frozen Landscape gjelder det at publikum aktivt er med på å skape komposisjonen og kunstverket i øyeblikket.

Installasjonen Frozen Landscape forandrer seg fra time til time, både etterhvert som lyset forandrer seg gjennom dagen og ved publikums påvirkning av de ulike lydsporene. Det er på denne måten den henspiller på naturens forgjengelighet og sårbarhet når det kommer til menneskelig inngripen. I det fjellet er en så viktig del av vår forsyning av vann, kommenterer Frozen Landscape fjellet og vannets betydning, samtidig som sårbarheten i forvaltningen av våre naturressurser står sentralt.

Frozen Landscape ble vist som en del av utstillingen Fjellet i norsk kunst på Henie Onstad Kunstsenter fra 7. februar til 2. mars i 2008.