Gjestekomponister til Sirius: Kajsa Lindgren og Cristian Vogel

Notam har vurdert søknadene til Kulturkontakt Nord-gjesteopphold nummer to i Sirius (Studio 3), og to prosjekter har denne gangen blitt valgt til å dele oppholdet, som implementeres i andre halvdel av 2017. Vi håper våre mange gode søkere kommer tilbake i senere runder. Neste frist for å søke er 10. august.

 

Kajsa Lindgren er komponist, lydkunstner og opptakstekniker med en mastergrad i elektroakustisk komposisjon og stor interesse for å utforske miljøer og ulike typer strukturer via lydperspektiv. Hennes komposisjoner fokuserer ofte på feltopptak og hun utvikler også et øko-akustisk perspektiv i musikken. Ut fra hennes oppfatning kan feltopptak hjelpe oss med å komme i kontakt med og lære om nye miljøer, emner, kulturer, strukturer og levende ting, ut fra både en kunstnerisk og vitenskapelig tilnærming til opptakene, materialet og sammensetningsprosessen.

 

Cristian Vogel har lenge vært en innovatør innen komposisjon, miksing og utøvelse av elektronisk musikk. Han har tilbragt 20 år i avantgarden av europeisk elektronisk musikk, og krediteres for sin sterke og viktige innflytelse innen komposisjon for scene, klubb og studio.

Gjesteoppholdene er en del av et treårig program for gjestekunstnere som er gjort mulig via bevilgning fra Kulturkontakt Nord. Programmet løper til sommeren 2019. Komponister og lydkunstnere basert i de nordiske og baltiske landene (utenom Norge) kan søke. Gjesteoppholdene fokuserer på flerkanals verk for kringlyd. Det er 2 langtidsopphold per år (opp til 2 måneder). Reise- og oppholdskostnader dekkes, og vi tilbyr lønn avhengig av lengden på oppholdet (maks 20.000 kroner for 2 måneder). I tillegg tilbys kontorplass, utvidet tilgang til vår nye 24-kanals studio for kringlyd og hjelp fra våre teknikere.