Gjesteopphold 2019

Vi åpner herved for søknader til våre gjesteopphold dedikert til arbeid med omsluttende lyd i 2019.

Søknadsfristen er 1. november, 2018.

Komponister og lydkunstnere, både nordiske og internasjonale, som er bosatt og/eller har statsborgerskap i de nordiske og baltiske landene (unntatt Norge) Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige, Åland eller Baltikum: Estland, Latvia og Litauen er kvalifisert til å søke til programmet, som er gjort mulig med støtte fra Kulturkontakt Nord.

Oppholdsperioder på 6-8 uker er å foretrekke, men perioden kan deles inn i to deler, og det skal gjennomføres innen utgangen av 2019. Reise- og overnattingskostnader dekkes og det tilbys honorar avhengig av lengden på oppholdet, NOK 10 000 per mnd. Gjesten får kontorplass og utvidet tilgang til vårt 24-kanals studio for kringlyd. Teknisk bistand er tilgjengelig mandag til fredag 10.00–17.00.

Oppsummert tilbys:

 • Reiserefusjon til og fra Oslo
 • Bosted
 • Arbeidsstipend
 • Kontor og teknisk personale
 • Tilgang til Studio 3
 • Tilgang til Notams øvrige studioer og ressurser

Notams ansatte er:

 • Daglig leder
 • Studiotekniker
 • Programmerere og utviklere
 • Utdanningsansvarlig
 • Elektronikkspesialist
 • Forsker

Søknaden skal ha følgende oppsett og punktene besvares i rekkefølge:

 • Navn
 • Adresse
 • Nasjonalitet
 • Fødselsår
 • Ønsket oppholdsperiode (fullført innen slutten av 2019)
 • Tittel på prosjekt
 • Kort oppsummering av prosjekt (maks 875 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/4 A4 side)
 • Prosjektbeskrivelse (maks 3500 tegn inkl. mellomrom, ca. én A4 side)
 • Kort oppsummering av kunstnerskap (maks. 1750 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/2 A4 side)

Obligatoriske vedlegg:

 • CV (PDF)
 • Musikkeksempler (MP3, maks 4 filer, maks 10 MB til sammen)

Valgfrie vedlegg:

 • Bilder (JPG eller PNG, maks 2 MB)

Valgfritt:

 • Nettlenke, hjemmeside
 • Nettlenke, video (youtube/vimeo)

Viktig:

Søknadsteksten sendes per e-post til admin@notam02.no, mens vedlegg (CV, musikkeksempler og evt bilder) samles i en mappe, komprimeres til zip-format og lastes opp via linken under. Gi zip-filen navnet: etternavn_fornavn.zip

Last opp alle vedlegg som zip

Vedlegg som overstiger den angitte filstørrelsen vil ikke bli lagret

 

Om Notam og Studio 3
Notam er et ressurssenter for innovativ bruk av teknologi i musikk og kunst. Siden vi ble grunnlagt i 1992 har Notam vært en viktig pådriver for eksperimentell samtidsmusikk i Norge. Vi har flere studioer for komponister, prosjektrom for multimedia og kunstnerisk utvikling, og en dedikert stab av lydteknikere, programmerere og elektronikkspesialister.

Studio 3 er et 24-kanals kringlydstudio. Høyttalerene former en kuppel som dekker 30 kvadratmeter i et rom med høye akustiske standarder. Høyttalerkonfigurasjonen støtter flere formater og opp til 3. orden 3D ambisonics. Studioet er det eneste i sitt slag i Norge og gjør det mulig for oss å støtte kunstnere, komponister og andre eksperter som jobber med omsluttende lyd. Vi har som mål å dyrke nye kunstneriske uttrykk i en rekke sjangere hvor denne type teknologi spiller stadig viktigere rolle.

Vi er interessert i å dyrke en ny generasjon av komponister og lydkunstnere med vilje til å eksperimentere og presse på utviklingen for ulike omsluttende lydformater. Aldersgruppen 25-40 er prioritert, men vi utelukker ikke andre aldersgrupper, spesielt hvis søkeren har en merittliste innen komposisjon og/eller fremføring av flerkanals verk av høy kvalitet. Søkere bør ha erfaring innen å komponere for flere kanaler. Under gjennomgangen av søknader legges det vekt på både kunstneriske og tekniske problemstillinger, med vekt på verdien av det kunstneriske prosjektet.

 

Foto: Åsa Maria Mikkelsen