Groove, 2001

The persistence of paranoia strikes the mind through the body

Mens man går intetanende gjennom en fordringsløs del av utstillingsområde blir den besøkende grepet av en uventet sanselig groove. Denne perseptuelle opplevelsen fremkalles av lydsignaler som er i utkanten av menneskelig hørsel, og er mer følt på kroppen enn hørt. Effekten er uventet og midlertidig desorienterende med dens inntrengende «lydmønstre». Den som blir ventende vil få med seg subtilt forandrende mønstre over tid.

Redigeringsprosessen bestod i en modifisering av to ultrasoniske og to subsoniske sinusbølger. De ultrasoniske signalene ble panorert slik at de formet to sirkler som beveget i motsatt av hverandre mens de fartet mellom fire veggmonterte høyttalere i hodehøyde. De subsoniske signalene fulgte etter hverandre frem og tilbake mellom to subwoofere som var bak veggene ved gulvhøyde.

NOTAMs Pro-Tools-system var plattformen som ble brukt for både redigeringen av tonene panoreringen av masteren. Installasjonen var remastret hos NOTAM i forberedelsene til utstillingen i LARM – Norsk ljudkonst på Kulturhuset i Stockholm 30. mars til 22. april 2007.