High Angular Resolution Planewave Expansion

Svein Berge og Natasha Barrett presenterte en ny metode for flerkanals-avspilling på et Ambisonics-symposium på Ircam i Paris 6. ? 7. mai 2010. Med eksisterende ambisonics-metoder har man typisk måttet velge mellom realistisk lyd med unøyaktig retningsgjengivelse, eller god retningsgjengivelse men med hørbare avvik fra orginallyden. Med Harpex ? High Angular Resolution Planewave Expansion ? får man både god lyd og veldefinert retningsgjengivelse.

Artikkelen presenterer teorien bak Harpex og viser overbevisende funn fra lytterprøver som ble gjennomført hos NOTAM i 2009.