Iannis Xenakis workshop

Fremføring av Iannis Xenakis sin elektroniske musikk: En studie i anvendt forskning

Workshop og åpne foredrag ved Daniel Teige fra Centre Iannis Xenakis (CIX)

«Man må finne opp alt fra bunnen av.
Naturen er ikke lenger en modell.
Vi må gjenoppfinne naturen.» (IX)

Iannis Xenakis var nyskapende i alle felt han bega seg ut på ? som arkitekt av Philips-paviljongen ved verdensutstillingen i 1958 så vel som matematiker og komponist. Han var bestandig på søken etter det nye. Hans visjonære ideer danner fremdeles i dag grunnlag og inspirasjon for musikere, arkitekter og
teknologientusiaster.

Hvordan kan man tilnærme seg en flerkanals komposisjon og mikse den i en gitt arkitektur? Denne fire dager lange workshopen gir en oversikt over den kompositoriske og teknologiske utviklingen av Xenakis sine elektroniske verker. Med utgangspunkt i praksis får deltakere muligheten til å undersøke hvordan disse verkene kan framføres i dag, og også se hva Xenakis kan lære oss om diffusering av egne eller andres stykker.

Workshopen går fra 2. til 5.mai og er innholdsmessig todelt:

En betydelig del av workshopen er praktisk, og skal i som en innføring for deltakerne fokusere på forberedelse og diffusering av Polytope de Persepolis på Ringen Kino 3. mai. De to siste dagene er det videre hovedmålet å forberede miksing og diffusering av Polytope de Cluny, som fremføres for første gang i en tolvkanals versjon på Caféteatret den 5. mai. I forbindelse med denne fremføringen får deltakerne anledning til å samarbeide med den anerkjente lysdesigneren Kurt Hermansen. På avslutningskonserten vil deltakerne også få mulighet til å fremføre egne eller utvalgte verk.

Som en motvekt til den praktiske delen av workshopen vil det også være en serie med åpne foredrag i løpet av de fire dagene. Tema for det første foredraget er romliggjøring av lyd i forhold til arkitektur: Vi følger Xenakis sin arkitektoniske arbeid fra Philips-pavijongen til polytopene. Utviklingen av UPIC og tilhørende estetiske spørsmål behandles. Det andre foredraget dekker tekniske så vel som historiske fakta om den spektakulære urfremføringen av verket Persepolis i 1971. Avslutningsforedraget fokuserer på Polytope de Cluny, dets komposisjonsprosess og lys.

I tillegg vil det bli presentert en samling av originale dokumenter fra Xenakis-arkivet, samt flere korte filmer som nylig ble funnet eller restaurerte.