Ich hab' noch einen Koffer in Berlin

Jøran Rudi, Tor Halmrast, Ivar Frounberg
Denne lydinstallasjonen var en bestilling fra Grand Hyatt i Berlin i forbindelse med Magma, Nordiske Musikkdager, i 2002.