ICMC 2018

 

International Computer Music Conference 2018 er over, og fra Norge deltok  NOTAM’s Jøran Rudi med presentasjonen: The Contributions of Computer Music Pioneer Knut Wiggen.

Andre bidrag fra Norge var Ulf Holbrooks stykke Ice Feathers, og Eirik Bleikesaunes installasjon Sound walks in Silence.