myCityScanner 0.1 + idémyldring

Mandag 3. november. Notam

  • Kollektiv idémyldring: 1700 – 1830
  • myCityScanner 0.1: 1900 – 2000

Koka Nikoladze er aspirant hos Notam i 2014-15, og han skal arbeide både med kunstneriske utviklingsprosjekter og med å utvikle en rekke komposisjonsverktøy for datamaskin, smarttelefoner og nettbrett ? en «swiss army knife for sound». Fra og med september og ett år fremover skal han ha månedlige fora og presentasjoner på Notam der alle som er interesserte kan komme og høre om de ulike utviklingsprosjektene, komme med innspill og ta del i diskusjoner.

Vi inviterer til høstens andre arrangement i denne rekken. Dette er et dobbeltarrangement der de to delene er uavhengig av hverandre ? man kan med andre ord fint få med seg en av de to delene uten å føle seg forpliktet til å overvære hele dobbeltarrangementet hvis man er i tidsklemma.

Forum ? Kollektiv idemyldring om vektorisering av lyd
17:00 ? 18:30

Første del av arrangement vies til en kort presentasjon av status for Nikoladzes hovedprosjekt «The Missing Tool», etterfulgt av en kollektiv idemyldring der alle som er interesserte i lydsyntese og komposisjon kan bidra med ideer og kanskje ta med noen nye ideer hjem. Fokus for denne idemyldringen blir problemstillinger knyttet til vektorisering av lyd.

Presentasjonen etterfølges av en kollektiv idémyldring hvor alle som interessert i syntese og komposisjon kan bidra med idéer til prosjektet og ta med seg noen av idéene hjem.

[singlepic id=949 w= h= float=none]

Konsert ? myCityScanner 0.1
19:00 ? 20:00

myCityScanner 0.1 er et stykke Koka Nikoladze komponerer som sitt andre kunstneriske utviklingsarbeid på Notam. Stykke vil bli spilt av sektsen synkroniserte perkusjonister som spiller byen. Presentasjon vil formidle deler av komposisjonsprosessen og teknologidesignet, etterfulgt av en demonstrasjon med fire frivillige perkusjonister.

Det serveres kjeks og varm sjokolade under hele dobbeltarrangementet.