Krunglevicius utstilling

Ignas Krunglevicius ble i 2009 tildelt Sparebankstiftelsen DnB NORs kunststipend på 100 000 for verket Interrogation. Juryens begrunnelse var følgende:

Juryen berømmer kunstnerens evne til å involvere betrakteren intellektuelt, følelsesmessig og kreativt. Verket har en sterk dramaturgi som forsterker følelsen av makt og avmakt. Krunglevicius formidler en avgrenset situasjon, men gjennom bruk av tekst, lyd og monokrome fargefelt, oppstår en større historie som er sterkt billedfremkallende hos betrakteren.

Når Krunglevicius nå vender tilbake til Oslo Kunstforening for å ha sin første separatutstilling i Oslo vises verket Interrogation på nytt men sammen med nya arbeider. Interrogation er et videoarbeid basert på avskrift fra et faktisk forhør. Dialogen er presentert som animert tekst projisert på to vegger: den ene projiseringen viser politiets spørsmål, den andre svarene til den mistenkte. En høy pulserende elektronisk komposisjon virker parallelt med forhørsmetodene brukt i dette spesielle tilfelle. Betrakteren blir et aktivt vitne til handlingen. Ved å iscenesette et forhør på denne måten fremviser verket den voyeurisme og massesuggesjon volden er gjenstand for i dag.

Tittelen på utstillingen Attribution er en term som benyttes innenfor sosial psykologi for å referere til hvordan vi tolker og beskriver hendelsesforløp, og hvordan dette igjen påvirker vår oppførsel både generelt og overfor andre. Det finnes to typer attribution, personlige, interne og situasjonsbaserte, eksterne. Intern attribution refererer til en oppførsel som påvirkes av et individs personlighet, holdning osv. Ekstern attribution benyttes på situasjoner der oppførselen observeres, man studerer helt enkelt oppførselen utifra sosiale omgivelser. Begge disse ulike former for attribution leder til helt ulike oppførselsmønster.

Ignas Krunglevicius er født i 1979 i Kaunas i Litauen. Han bor og arbeider i Norge. I 2010 fullførte han sin mastereksamen i komposisjon vid Norges Musikkhøyskole i Oslo. Siden Krunglevicius fikk Sparebankstiftelsen DnB NORs stipend har han stilt ut på Aando Fine Art i Berlin og i Museum Kunst Palast i Düsseldorf i forbindelse med Nam June Paik Award 2010. Han har dessuten deltatt på en rekke musikkfestivaler i Norge og som utlandet. Hans verk Interrogation ble nylig innkjøpt av Hamburger Bahnhof ? Museum für Gegenwart i Berlin.