Impulsresponser

NOTAM er i gang med å lage et utvalg av impulsresponser fra diverse akustiske rom i Oslo-området. En akustisk impulsrespons er et opptak av hvordan et gitt lydmiljø gjengir et lydsignal når det blir avspilt fra en høyttaler ut i rommet. Opptaket registrerer rommets klangkarakter, og kan siden analyseres av et program som bruker dataene til å lage et klangfilter. Et slikt klangfilter kalles konvolusjonsklang, og gjenskaper en realistisk versjon av klangkarakteristikken fra der impulsresponsen ble tatt opp. Man har med andre ord mulighet til å sende en hvilken som helst lydfil gjennom en konvolusjonsklang for å få den til å høres ut som den ble tatt opp i et ønsket lydmiljø.

Det er Cato Langnes og Notto J W Thelle som er ansvarlige for prosjektet. Foreløpig har vi tatt impulsresponser i følgende lokaler:

  • Nordberg kirke
  • Vestre Aker kirke
  • Jar kirke
  • Grønland kirke
  • Lokalene til Ny Musikk
  • Cafeteatret
  • Lindemansalen, Norges musikkhøgskole
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Parkteatret
  • Studio på Henie Onstad Kunstsenter

På lengre sikt er formålet å lage flere impulsresponser og tilby en rekke konvolusjonsklanger som kan brukes med plugin-programmet Altiverb fra Audio Ease. Audio Ease tilbyr fra før av romkarakteristikkene til Uranienborg kirke, Maragaretakyrkan og Emmanuel Vigelands mausoleum.

Vi kommer i tillegg til å gjøre impulsresponsene nedlastebare direkte fra vår hjemmeside.