Integra Live-verksted

Som en del av den internasjonale konferansen om grensesnitt til elektroniske musikkinstrumenter NIME (New Interfaces for Musical Expression) arrangerer NOTAM et verksted om programvaren Integra Live lørdag den 28. mai.

NIME arrangeres på nye steder rundt omkring i verden hvert år, og i sitt ellevte år står Oslo for tur. Det er Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskolen som er arrangørene av konferansen.

Formålet med verkstedet er å introdusere Integra Live, som er en programvare for komponister og utøvere for fremføring av elektronisk musikk. Programmet er utviklet spesielt med tanke på at terskelen skal være lav for musikere generelt, og at man ikke skal behøve å sette seg inn i programmering og avansert lydteknikk for å kunne bruke datamaskinen som et musikalsk verktøy til sanntidsfremføring. Programmet er et resultat av et seks år langt EU-prosjekt ledet av Birmingham Music Conservatoire, og der NOTAM har vært en av de seks forskningssenterne som har bidratt til utviklingen siden oppstarten av prosjektet i 2005. Programmet er fortsatt under utvikling (en betaversjon har blitt utgitt), og deltagerne i verkstedet inviteres til å gi verkstedslederne tilbakemeldinger fra et brukerperspektiv.

Målgruppen for verkstedet er komponister og musikkutøvere, og det kreves ingen forhåndskunnskaper i programmering eller musikkteknologi generelt, slik det ofte er med mange andre dataprogrammer for musikkfremføring i sanntid. Programmet baserer seg på moduler som kan kobles sammen for å danne ulike effekter og lydbehandlingsprosesser, og disse kan kontrolleres enten direkte på datamaskinen eller ved hjelp av eksterne kontrollere. Det å lære seg Integra Live er forholdsvis enkelt, og verkstedsdeltagere kan forvente å kunne lære seg å lage sine egne konfigurasjoner i løpet av arrangementet. Det blir tid for et improvisert samspill på slutten av dagen.

Verkstedet skal ledes av Dag Henning Kalvøy, og varer i 6 timer fra kl 9 til 16 (en times lunsj 12?13)