Integra

Integra er et seksårig internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Bimingham Conservatoire og støttet av EUs Kultur 2000-program. Prosjektet har gått i to faser, og NOTAM har deltatt siden starten i 2005. NOTAM får støtte fra Norsk kulturråd for arbeidet med Integra.

Prosjektmål

Hovedformålet med Integra-prosjektet er å utvikle en ny programvare for komposisjon og fremføring av musikk med live-elektronikk. Programvaren vil bli testet ut i virkelige konsertproduksjoner takket være økonomisk støtte fra EU. Til dette formålet er det bestilt nye verk av fem forskjellige europeiske komponister, og prosjektet har i tillegg som oppgave å gjøre det mulig å fremføre elektroniske verk som er komponert for utdatert teknologi. Denne omprogrammeringprosessen omtales som migrering av gamle elektroniske verk. Integra blir dermed både et verktøy for fortiden og for fremtiden.

Prosjektet er en spennende mulighet for å bygge relasjoner mellom forskningssentra og nye musikkensembler fra hele Europa. Integra avsluttes med en festival i København i august 2011, der både bestillingsverkene og de migrerte verkene skal fremføres av ensembler fra hele Europa. Verkene skal da fremføres ved hjelp av Integra-verktøyet.

Status

 • På bestillingsverk: NOTAM skal jobbe med Bit 20 Ensemble og Iris ter Schiphorst som komponist.
 • På programmering av verktøyet: Arbeidet pågår med deltakelse av Birmingham Conservatoire, NOTAM og Institut für Elektronische Musik und Akustik. NOTAMs rolle er å utvide det generelle systemet for å øke nytten for komponister. Kjetil Matheussen står for NOTAMs del av programmeringen. Han arbeider blant annet med det som ligger under brukergrensesnittet og med signalbehandling.
 • Konsertproduksjoner: Fra NOTAMs side er Asbjørn Blokkum Flø og Cato Langnes ansvarlig for støtte til komponister i forbindelse med konserter. Flø var for eksempel i Paris i månedsskiftet september/oktober 2009  for å arbeide med fremføringen av elektronikken til Roger Reynolds sitt verk traces, som ble fremført av Ensemble Court-circuit.
 • Migrering av verk: Dag Henning Kalvøy står for arbeidet med migrering av verk på vegne av NOTAM. Han skal migrere Winter Fragments av Tristan Murail og Lips, Eyes, Bang av Luca Francesconi (som nå er blitt sjef for Ultima). Asbjørn Blokkum Flø migrerte flere verk i prosjektets forrige inkarnasjon.
 • I tillegg tar NOTAM ved Jøran Rudi del i det overordnede styringsarbeidet.

Prosjektledelse

 • Birmingham Conservatoire

Partnere teknisk

Partnere kunsterisk

Komponister og musikkensemblene som skal samarbeide

Integra har bestilt verk fra følgende fem komponister, her presentert med de ensemblene og forskningssenterne de skal samarbeide med.

 • Hilda Paredes (Grup Instrumental og Birmingham Conservatoire)
 • Alvin Curran (Ensemble Ars Nova og Muzyka Centrum)
 • Philippe Leroux (Athelas Sinfonietta og IEM)
 • Iris ter Schiphorst (Bit 20 Ensemble og NOTAM)
 • Mauro Lanza (Court-circuit og Malmö Academy of Music)

Hjemmesiden til Integra


EU Culture Program Birmingham Conservatoire