Introduksjonskurs i OpenMusic

OpenMusic (OM) er en objektorientert programmeringsplattform basert på Common Lisp-språket. OM har innebygd mye verktøy og støtte for musikalske strukturer, og er spesielt innrettet mot komposisjonsarbeid eller musikalsk analyse. OM tilbyr en lav brukerterskel inn til dataassistert komposisjon, på samme måte som de grafiske omgivelsene i Max eller PD kan fungere for syntese eller signalbehandling.

OM er foreløpig lite brukt i Norge, men det har vært flere forespørsler fra folk som er interesserte i et grunnleggende kurs. Derfor arrangeres det et kurs over fem kvelder i mai/juni, med følgende datoer:

  • Tirsdag 21. mai
  • Tirsdag 28. mai
  • Tirsdag 4. juni
  • Tirsdag 11. juni
  • Tirsdag 18. juni

Kurset ledes og organiseres av Anders Vinjar, en komponist som har brukt både OpenMusic og forgjengeren PatchWork i sitt arbeid i en årrekke, blant annet til algoritmisk komposisjon. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til anders.vinjar [a] bek.no

Kurspris: 2500,-

Betaling for kurset avtales direkte med Anders Vinjar.