Iris ter Schiphorst

I forbindelse med EU-prosjektet Integra er komponisten Iris ter Schiphorst for tiden hos NOTAM for å ferdigstille et bestillingsverk som skal urfremføres av BIT20 Ensemble i København den 1. oktober.

Iris ter Schiphorst har sin base i Berlin, og har i løpet av sin karriere komponert verk med bred genremessig spennvidde, for alt fra enkeltmusikere til fullt orkester. Hennes bakgrunn som musiker (først som klassisk pianist, senere bassist, trommeslager, keyboardist og lydtekniker for diverse pop- og rockeband) har hatt en avgjørende inflytelse på hennes komposisjonsmessige og musikalske holdninger. Hun komponerer både instrumental og elektronisk musikk, og det er denne kombinasjonen som gjorde at hun ble valgt ut som en Integra-komponist.

Integra er et seksårig internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Birmingham Conservatoire og støttet av EUs Kultur 2000-program. Prosjektet har gått i to faser, og NOTAM har deltatt siden starten i 2005. Hovedformålet har vært å utvikle en ny programvare for komposisjon og fremføring av musikk med live-elektronikk, og til dette formålet ble det bestilt nye verk av fem forskjellige europeiske komponister, der altså ter Schiphorst er en av de utvalgte. Konsertene med urfremføringene finner sted på en egen Integra-festival som markerer den foreløpige slutten på det europeiske samarbeidet.

Ter Schiphorst arbeider sammen med Dag Henning Kalvøy om å tilrettelegge Integra-verktøyet på en måte som gjør at bruken av den kan inkorporeres i bestillingsverket. Hun får i tillegg støtte fra Cato Langnes i lydteknikk. I løpet av hennes Norgesopphold blir det også en tur til Bergen for å gjennomføre en prøve med BIT20 Ensemble.