ISCM-utlysning

Innsending av verk til World New Music Days 2013

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig World New Music Days. I 2013 er det Slovakia og Østerrike som skal arrangere festivalen. Konsertene vil foregå i byene Ko?ice, Bratislava og Wien. Det kan nå sendes inn verk som ønskes spilt der.

Ny Musikk er den norske seksjonen av ISCM og har nedsatt en jury som vil velge ut opp til seks verk blant de innsendte verkene fra Norge. Disse sender Ny Musikk inn til den internasjonale juryen i Slovakia og Østerrike. Alle kan sende inn ett – 1- verk til den norske juryen. Verket må være skrevet i 2007 eller seinere.

Komponister kan selv sende inn verk direkte til den internasjonale juryen, men da må man selv betale et innmeldingsgebyr på 50 euro.

Frist for innsending av verk til den norske juryen er lørdag 31. desember 2011.

Merk kategoriene for besetning. Se vedlagte PDF-link nederst for mer detaljert oversikt:

 • Orkester
 • Ensemble
 • Kammermusikk
 • Kammerkor
 • Studentensemble
 • Musikk for barn
 • Elektronisk musikk
 • Mini-Opera
 • Installasjon (med eget tema, se utlysningen)

Kort sjekkliste for innsendte bidrag:

 • partitur/lydopptak i to eksemplarer
 • programkommentar
 • teknisk rider
 • kort biografi
 • foto av komponisten

Dersom partitur/lydopptak allerede er tilgjengelig ved Norsk Musikkinformasjon (MIC), trenger du ikke selv sende dette til den norske juryen, men det må gis beskjed til oss om at det er tilgjengelig der.

Den norske juryen/seksjonen av ISCM har følgende adresse:

Ny Musikk
Platousgt. 18
0190 OSLO

Elektronisk påmelding:
nymusikk@nymusikk.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ny Musikk på telefon 21 99 68 00
E-post: nymusikk@nymusikk.no

Den offisielle utlysningsteksten og regler for innsending finner du her som en pdf-fil:
http://www.ignm.at/wnmd2013/data/CallForScores2013.pdf

Og litt mer om festivalen finner du her:
http://www.ignm.at/wnmd2013/data/Invitation2013.pdf