Isrosa

I forbindelse med Kong Haralds 70-årsdag var is-installasjonen «Isrosa», skapt av Minus ved Peder Istad, en sentral del av festmarkeringene 23. og 24. februar 2007. Den sto utstilt i Slottparken. Lydinstallasjonen av Jon Balke – med 6 kanaler over 10 høyttalere – var basert på opptak og lydprosessering. NOTAM ved Cato Langnes var med på å sette opp lydanlegget som ble brukt til installasjonen. I tillegg ble NOTAMs egenutviklede renstemmings-programvare anvendt til det melodiske materialet i senterrommet, der det sto is-monogrammer av Dronning Sonja og Kong Harald.

Isrosa ble stående en stund etter festmarkeringene, men lydanlegget ble demontert 26. februar.

Foto: Peder Istad