Konferanse Lutoslawski- Nordheim

Den 4. mai arrangerer Norges musikkhøgskole og NOTAM i samarbeid med Chopin-akademiet i Warszawa en dagskonferanse og konsert med fokus på disse to komponistene og forholdet dem i mellom.

Konferansen og konserten inngår i et større prosjekt som Chopin-akademiet har drevet siden 2013, hvor fokuset har vært å vise knyttingene mellom polsk og norsk kultur. I tillegg til orienteringen mot samtidsmusikken har prosjektet hatt en historisk dimensjon med Grieg og Chopin som musikalske ?nasjonsbyggere?, og slik strukket seg tilbake til det 19. århundre.

Lutoslawski (1930-94) er en nestor blant de polske komponistene som på slutten av 50-tallet kom med tilsvar til vesteuropeisk modernisme, men som også hadde sterke røtter i tradisjonen. Lutoslawski utgikk fra folklorismen og var en tid sterkt opptatt av Bartok. Som avant-gardist stilte han seg åpen, men kritisk til 50-årenes musikk, og ga sine egne alternativer til – og personlige utforminger av stilistiske nyvinninger. I hovedsak skjedde dette gjennom et eget system for oppbygging av tette akkorder og teksturer fra mindre grupper av intervaller, og gjennom bruk av tilfeldighet i synkroniseringen av forskjellige instrumentstemmer. Komponistens kontroll var allikevel gjenkjennelig, og tilfeldighetene hadde sine grenser.

Lutoslawski, sammen med blant annet Gorecki (1933-2010) og Penderecki (1933- ), hadde stor innflytelse på norske komponister som Arne Nordheim (1931 -2010), Kåre Kolberg (1936-2014) og John Persen (1941-2014). På ulike måter dreier det seg om både klangoppbygging og løs synkronisering, og felles for alle tre er at de, som Lutoslwski, hegnet om musikkens tradisjon som et språk med egen verdi samtidig som de tydelig i verkene arbeidet for en menneskeliggjøring av musikken ? at den må være tilgjengelig også for ikke-spesialister. Både Nordheim og Kolberg hadde svært fruktbare arbeidsperioder i Warszawa på sent 60-tall og tidlig 70-tall med elektronisk musikk, og musikken er utgitt på CD av NOTAM i løpet av de siste to år, sammen med omfattende essayer om musikken.

Spesielt Arne Nordheim utviklet et vennskapsforhold til Lutoslawski, og samklangen mellom dem i større forstand er temaet for konferansen og konserten. Konferansen vil ha innlegg fra Harald Herresthal, Ola Nordal og Asbjørn Blokkum Flø fra norsk side, og Marcin Bogus?awski, Grzegoz Michalski, Eva Maria Jensen, Marcin Krajewski og Bohdan Dziemidok fra Polen. Konserten vil inneholde Nordheims verk Die Alte Luft for 8 elektroniske spor, Response III for orgel, elektronikk og 4 perkusjonister, og Lutoslawskis Strykevartett som blir spilt av Ratatosk.   Konferansen og konserten finner sted hos Norges musikkhøgskole, og modereres av Kamila Stepien-Kutera fra Chopin-akademiet og Jøran Rudi fra NOTAM.

Under konserten lanseres også Harald Herresthals nyeste bok Fra hjertedypet stiger tonens strøm ? Den unge Arne Nordheim.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Jøran Rudi via epost til joranru@notam02.no.

851x315_LevinHall4may