Konkurranse for unge komponister

Ung Nordisk Musikk (UNM) inviterer unge komponister til å sende inn 1?2 verk for vurdering. Syv norske komponister vil få et av sine innsendte verker fremført ved UNM-festivalen på Island i slutten av august 2012. De utvalgte komponistene forventes å delta på konserter, seminarer og andre arrangementer i løpet av festivalen, og vil få dekket reise (innen Norden) og opphold på Island av UNM Norge.

HVA ER UNM?

Festivalen og organisasjonen UNM har til formål å fremme samtidsmusikk av unge komponister i en nordisk kontekst. Hva er samtidsmusikk? Du er med på å definere! Årlig arrangeres en festival i et av de nordiske landene hvor 35?40 unge nordiske komponister får fremført et verk og utvidet sitt faglige nettverk gjennom konserter, seminarer og sosial omgang. Du kan lese mer om årets festival i København på www.ungnordiskmusik.dk, og om den norske organisasjonen på www.unm.no.

De syv norske verkene blir valgt ut av en kvalifisert og uavhengig jury, som får presentert alle bidragene i anonymisert form.

HVEM KAN SØKE?

Alle unge komponister født 1. januar 1982 eller senere kan bidra med verk. Det stilles ingen krav til formell utdanning; har du et bidrag kan du søke! Det stilles heller ingen krav til uttrykk/genre/innhold i ditt bidrag annet enn at du selv mener dette kan være relevant for UNM. Komponisten må være norsk statsborger, eller arbeide/studere i Norge. Komposisjonsstudenter er unntatt aldersregelen.

KRAV TIL INNSENDELSEN:

Komponisten kan bidra med inntil to komposisjoner.

Komposisjonene kan være for alle besetninger, akustiske og elektroakustiske.

Akustisk musikk presenteres i partiturform (papirutgave), eventuelt supplert med CD. Partiturer skal være innbundet, løsark aksepteres ikke.

Elektroakustiske (og evt. konseptuelle/tverrkunstneriske) bidrag sendes via CD/DVD.

Alle bidrag sendes i 3 eksemplarer som er anonymiserte ved hjelp av pseudonym.

Det samme pseudonymet settes på en lukket konvolutt med opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt studiested.

Alle som sender inn bidrag regnes som medlemmer av UNM Norge i to år, hvis de ikke reserverer seg mot dette.

Det tas forbehold om at enkelte verker ikke kan fremføres av arrangementstekniske årsaker. De utvalgte komponistene må selv besørge partiturer og stemmemateriale.

Innsendelser som ikke tilfredsstiller de kriterier som er presentert i utlysningen kan ikke regne med å komme i betraktning.

FRIST FOR INNSENDELSE: TORSDAG 1. DESEMBER 2011 (poststemplet)

Bidrag sendes per post til Ung Nordisk Musikk

Co/Ny Musikk

Platous gate 18

0190 Oslo

Ved spørsmål, kontakt UNM Norge ved

Kai Grinde Myrann (Leder) kaimyrann@hotmail.com telefon 482 13 259.