Konsert Composing With Sounds

EU-prosjektet Composing with Sounds går nå mot slutten; komposisjons-programvaren er på det nærmeste ferdig, skoleverkstedene er gjennomført, og torsdag den 18. april arrangerer NOTAM en konsert med musikk av elever og lærere fra prosjektet. Verkene kommer fra England, Frankrike, Tyskland, Portugal og Hellas, i tillegg til Norge.

Konserten finner sted i Konserthusets lille sal og starter klokken 19:00.  Det er gratis inngang, og servering av mat og drikke som passer til aldersgruppen konserten sikter mot.

Composing with Sounds er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med deltakere fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Portugal og Hellas, og prosjektet utvikler en programvare for komposisjon som skal pakkes i en sosial programvare. Prosjektet utvikles i retning av musikk som er laget av innspilt lyd, og innebærer også utvikling av en pedagogikk rundt verktøyet. Prosjektet siktes inn på en målgruppe fra 5.- klasse og oppover.

Programvaren og alt skriftlig materiale skal eksistere på fire språk, etter hvert flere, og hele utviklingsarbeidet skal munne ut i en praktisk del der utvalgte elever fra alle deltakende land skal komponere musikk i samarbeid med en profesjonell komponist, og at stykkene så skal turnere, slik at stykkene blir spilt i alle deltakerlandene.

NOTAM har vært så heldige å få samarbeide med elever ved 5.trinn fra Tonsenhagen skole i Oslo og 6.trinn ved Kringler-Slattum skole i Akershus i dette prosjektet, der vi i samarbeid har testet ut programvaren. Nykomponerte verk av elevene og komponistene Anders Tveit og Gyrid Nordal Kaldestad vil være de norske bidragene på denne konserten. Det vil ellers bli fremført verk fra Storbritannia, Frankrike, Portugal, Hellas og Tyskland på denne konserten!

Velkommen!

Foto: Miso Music, Portugal