Kontrolloppgave til øvelsen Parsing

Denne øvelsen går hovedsakelig igjennom objektene midiparse og midiformat som er nyttige alt-i-ett- objekter for behandling av MIDI-data. På grunn av disse objektenes natur vil dette være en øvelse med mindre praktiske oppgaver enn vanlig. Det er allikevel viktig å forstå disse objektene siden de kan være nyttige i håndteringen av kompliserte MIDI oppsett.

Gå gjennom øvelsen Parsing og den tilhørende øvelsespatchen. Om det er noen punkter du er usikker på, gå tilbake og repeter det som er uklart. Om det er et objekt du ikke er helt sikker på, les referansen eller hjelpefilen til objektet.

Gå gjennom de ulike delene av patchen og vær sikker på at du skjønner hvordan alle delene fungerer. Når alt er klart, gå videre til oppgaven.

Oppgave 23

I denne øvelsen har vi brukt blant annet objektene «midiparse», «midiformat», «midiin» og «midiout». Benytt disse objektene til å lage en enkel patch der du kan spille toner fra midi-keyboardet. I patchen skal du også kunne bruke pitchbend hjulet til å «bøye» tonene på vanlig måte. Midi note number, velocity og pitchbend verdier skal vises med slidere.

Nye objekter introdusert i denne øvelsen:

midiparse midiformat xbendin speedlim

22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34