Kurs i lyd til bilde

I perioden 15. april til 15. mai arranger NOTAM et innføringskurs for lyddesign til audiovisuelle produksjoner. Kurset går over åtte kvelder i kursperioden, og ledes av Ali Parandian som er utdannet ved Filmskolen i Lillehammer, og som har bred erfaring fra produksjoner innen lyddesign, komposisjon, dans, teater og film.

Kurset vil ta for seg prosessen med å skape lyd til bilde, fra ide til sluttmiks. Dette vil skje ved å gi en innføring i grunnleggende teori, historie, teknikk, og én til én veiledning gjennom praktisk arbeid med eget prosjekt. Hovedfokuset er kunstnerisk snarere enn teknisk ? det vil handle om å danne en forståelse av hvordan man på best mulig måte kan benytte seg av lyd som et fortellende element i en audiovisuell kontekst, og hva som kreves for å nå dette målet. Det vil presenteres flere forskjellige temaer og problemstillinger som berører prosessen bak det å forene lyd med bilder. Deltakerne vil få en grunnleggende forståelse av å arbeide med lyd til bilde, slik at de etter endt kursdeltakelse kan være rustet til å kunne arbeide med eller produsere lydspor til egne produksjoner. Påmeldte deltagere vil få tilsendt et kompendium som de bør printe ut og lese i forkant av kursstart.

Kurset passer for alle som ønsker å lære mere om hvordan man kan lage et lydspor til bilder, eller for de som ønsker å lære mer om prosessene som kommer forut for det lydsporet vi hører på audiovisuelle produksjoner. Aktuelle deltakere kan være kunstnere (videokunstnere), filmskapere, lydteknikere som ønsker å jobbe med lyd til bilde, eller andre personer med interesse for å utforske og lære mer om lyd til bilde.

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det anbefales at deltakere har et minimum kjennskap til DAW-software som f.eks. Pro Tools, Logic, Nuendo eller Cubase. Kurset undervises med utgangspunkt i Pro Tools. Det kommer imidlertid ikke til å fungere som opplæring i Pro Tools eller annet software, selv om vi på indirekte vis vil omgås dette under veiledning og ved oppsett av prosjekter.

Kurset er todelt, der den første halvdelen har fokus på teori og eksempler. Den andre delen er praktisk rettet og vil fokusere på gjennomføring av og veiledning rundt eget arbeid. Det er muligheter for at flere kan samarbeide rundt et prosjekt om dette er ønskelig.

For å få maks uttelling ut av kurset så er det vesentlig med en god porsjon egeninnsats, da vi har begrenset med tid til rådighet. Det anbefales at deltakerne fordyper seg i egne ideer under kursperioden og arbeider med et konkret prosjekt de kan ta med seg til kursstart. Eksempler på prosjekter kan være kortfilm, videokunst, dokumentarisk arbeid, performance, pilotprosjekter osv.. Denne innfallsvinkelen vil skape en naturlig tilnærming til selve læringen.