Kurs i synthbygging

Mutable Instruments er en produsent av elektroniske musikkinstrumenter som spesialiser seg på å lage såkalte DIY-kits ? man kjøper delene og må bygge instrumentene selv! Synthen Shruthi-1 er en av dem, og i juni arrangerer Notam i samarbeid med Terje Winther et tredagers kurs der deltakere får muligheten til å lære seg å bygge denne synthen. I tillegg til en solid dose med mekking i en sosial setting får man en førsteklasses synth med seg hjem ved kursslutt!

 • Antall plasser: 10
 • Varighet: 3 dager, kl 17 – 20
 • Datoer: 11., 12. og 13. juni
 • Kursleder: Terje Winther
 • Pris: 2500,- (inkluderer synthbyggesettet med en verdi på 1400,-)

Shruthi-1 er en hybrid digital/analog monofon synthesizer hvor det er mulig å videreutvikle og/eller modifisere både den analoge delen (skjema er tilgjengelig) og den digitale delen (kildekoden er åpen og tilgjengelig under CC lisens). Instrumentet kommer som et ferdig byggesett («kit») bestående av to kretskort (med ferdige åpninger for modifikasjoner), alle nødvendige elektroniske komponenter, samt alt av hardware, inkludert kasse (kabinett), frontpanel knapper og – brytere, LCD-display og tilkoblinger (strøm, MIDI + jack ut og inn). Det er moderat vanskelighetsgrad å bygge dette prosjektet, og Mutable Instruments har laget en svært god byggebeskrivelse som er lett å følge.
Instrumentet er spesielt interessant fordi det som et ferdig instrument er:

 • annerledes enn kommersielle små synther, spesielt i sammensetningen av lydgenerering og modulasjon
 • lite, kompakt og lett transportabelt, med andre ord lett håndterbart
 • godt egnet for enkelt bruk i konsertsammenhenger
 • godt egnet for avansert bruk i studiosituasjon
 • har stor lydlig variasjon, fra myke analoge klanger, via stereotypiske synthlyder og digitallyder, til nyanserte og rike sammensatte lyder
 • har nødvendige standard tilkoblingspunkter (MIDI, lyd inn og ut på 1/4″ jack, standard ekstern strøm)
 • krever ikke omfattende kalibreringer eller spesialutstyr for å bygges

Kursplan er som følger:

11. juni: Bygging av det analoge kortet inkludert strømforsyning og testing – 2 timer
12. juni: Bygging av det digitale kortet – 2 timer
13. juni: Montering, testing og opplæring i bruk – 2 timer

Får kursprisen får alle deltakere:

 • en helt ny synth!
 • kvalifisert veiledning
 • mulighet til å være i et hyggelig lokale til byggingen, sammen med andre insteresserte

Påmelding per e-post til admin@notam02.no.

Påmeldingen må inneholde følgende detaljer: Navn, adresse, telefonnummer og et par linjer om din bakgrunn – faktura for kurset vil bli sendt pr e-post.

Hjertelig velkommen til kurs!