Lamentations

Denne video- og lydinstallasjonen utforsker den personlige opplevelsen av sirkulæritet og forandring i verden i dag. Fornemmelsen av uro som denne stadige forandringen gir reflekteres av artisten gjennom slikking. Denne tilsynelatende underkastende og også seksualiserte handlingen er Halobas utforskning av det politiske, og rammes inn i en sekvens som loopes kontinuerlig.

Installasjonen er fra 2006, og den vises på en soloutstilling i Liverpool i New South Wales, Australia i juni 2008. En revidert versjon vises også som en del av Sydney-biennalen høsten 2008.

Lenke til Sydney-biennalen

Se «Lamentations» online