Konferanse: ny musikk til nye publikum

«Bringing New Music to New Audiences» – En internasjonal konferanse på Forskningssenteret for musikk, teknologi og innovasjon ved De Montfort University, Leicester UK

21-23 september 2018

«Bringing New Music to New Audiences» er en tre-dagers internasjonal konferanse som samler kunstnere (community artists), musikere, lærere, animatører, spesialister innen musikk og andre kulturelle organisasjoner, politiske representanter og representanter fra tverrkulturelle prosjekter som arbeider med formidling av ny musikk til nye publikum. Og alle andre interessenter er også hjerteligst velkomne.

Med «ny musikk» menes her original, innovativ musikk (og lydkunst) som stort sett ligger utenfor den kommersielle. Målet er å dele og debattere gode praksiser knyttet til hvordan ny musikk kan brukes som et middel til å engasjere nye miljøer, og måter ny musikk kan nå fram til underrepresenterte miljøer på.

Konferansen vil fokusere på et utvalg av kunst («community art») og pedagogiske tiltak knyttet til deltakelse og handlinger i fellesskapet. Den vil tilby et utvalg workshoper og forestillinger og introdusere konferansedeltakere til et bredt spekter av programmer innenfor dette området. Emner vil inkludere, men ikke begrenses til:

• Initiativer innen utdanning

• Å arbeide med fellesskapsorganisasjoner

• Den musikalske ekvivalenten til offentlig kunst

• Interkulturalisme

• Effektive, robuste måter for måling og evaluering av effekt og forskning på prosjekter som omhandler disse emnene.

Prosjektets hjemmeside (under konstruksjon) finnes på http://www.interfaces.dmu.ac.uk. Denne konferansen er en del av prosjektet Interfaces Creative European (www.interfacesnetwork.eu). Det er relatert til «Bringing New Music to New Audiences« ressursbank www.interfaces.dmu.ac.uk/hub – som snart åpnes – som skal tilby informasjon om god praksis i oppsøkelsesinitiativer over hele verden. Alle interesserte er velkomne til å sende sitt arbeid til den hub’en når som helst når den blir tilgjengelig.

Blant de inviterte talerene finner vi Susanna Eastburn, for tiden Chief Executive of Sound and Music (UK).

Utvalgte artikler vil publiseres i en temautgave, fokusert på denne konferansen, av Organized Sound (Cambridge University Press).
Konferansegebyr er: £ 60/£ 30 (studenter og de med lavere inntekt) for alle tre dager, £ 25/£ 12,50 for en dag.

Frist for innsending av forslag til innhold (artikler, workshoper, demonstrasjoner, deling av prosjektarbeid/forestillinger) er 15. mars 2018. Artikkelfremlegg skal ha en varighet på 20′ med 10′ for spørsmål og diskusjon. Forslag til workshoper, demonstrasjoner og deling av prosjektarbeid/forestillinger må angi hvor mye tid dette vil vare og teknisk oppsett som trengs for å presentere dem. Forslag skal inneholde en tittel og et abstrakt på opptil 1500 ord, samt en CV/Bio (maksimalt to sider) som inkluderer relevante publikasjoner, prosjekter, verk eller tilsvarende.

Innleveringer og generelle spørsmål sendes til konferansekoordinator Leigh Landy: llandy@dmu.ac.uk.

 

http://www.interfacesnetwork.eu/article.php?pid=1-the-project