Ljuden av Skåne

I samarbeid med den store utendørsforestillingen DOCKPLATS 2010 som går av stabelen i Dockan i Malmö  9. -12. september 2010 gjør komponisten Bjarne Kvinnsland en lydinstallasjon som han kaller Ljuden av Skåne.

Kvinnsland har samlet inn lydmiljøer fra alle Skånes kommuner. Ljuden har blitt valgt på grunnlag av at de representerer noe viktig i lokalmiljøene, både i kraft av gjenkjenbarhet og hva de refererer til. Det kan være lyden av ulike naturfenomener, lyden av språk, musikk og andre kulturlyder som kan fortelle noe om en plass.

Kvinnsland har arbeidet i NOTAMs Studio Nordheim med lydproduksjonen til installasjonen i perioden juni til august.

Slik beskrives DOCKPLATS 2010:

Gjennom tider med krig og fred, og økonomisk oppgang og nedgangstider vil vi i DOCKPLATS 2010 også vise vår tids lengsel etter det førindustrielle, den romantikken som ligger i å følge de lange linjene i historien: Vi vil ha med sjøsetting, korpsmusikken som feirer nye skip, gamle melodier, gamle lyder og klanger som nå er forsvunnet og erstattet av nye, brummende og digitale støybilder.

Komponisten, norske Bjarne Kvinnsland, har besøkt alle regionene i Skåne og fått med tilbake Lyden av Skåne, en særskilt utvalgt lyd som identifiserer hvert sted. Disse lydene settes inn i den totale forestillingens ramme som symbol for den smeltedigel Malmö nå er blitt med nytt vakkert Regionshus som samlende punkt.