Loud Silence

Installasjonen er i hovedsak en kommentar på den skjeve balansen i verdensøkonomien; hvordan «den tredje verden» påvirkes, rollen disse landene spiller og hvordan fattigdom i disse regionene ignoreres.