Lyd -og videoinstallasjon på ANX

Atelier Nord ANX, 04.04.-19.04.2013,

Torsdag – søndag, 12-17.
Dette prosjektet av Bjørn Erik Haugen er en transkripsjon for mekanisk piano av et foredrag med den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan.Publikums respons i forelesningen blir spilt av en gitarforsterker. Video av forelesningen er projisert på lerret. Under foredraget der Lacan snakker om språket som grunnlag for vår forståelse av våre omgivelser, blir han avbrutt av en student som ødelegger  forelesningsnotatene hans med mel og vann.

Se her for mer informasjon om prosjekt og kunstner.