LydMyren: Capece/Fetveit

Høstens første konsert i Notams serie LydMyren finner sted på Deichmanske Bibliotek torsdag 3. oktober. Lucio Capece og Harald Fetveit byr denne kvelden på en musikkopplevelse der lydene kommer fra trådløse høyttalere som svever rundt i rommet hengende fra heliumfylte ballonger. En time før konserten holder Capece en presentasjon om arbeidet bak konsertproduksjonen.

I forberedelsene til konserten vil argentinskfødte, Berlin-baserte Lucio Capece gjøre opptak av lyder i Deichmanske Bibliotek  i løpet av morgenen på konsertdagen. Under opptaket vil han plassere ein mikrofon inne i papprør av ulike dimensjoner. Rørene vil gi opptakene bestemte tonehøyder gitt av dimensjonene på rørene. Disse opptakene analyseres ved hjelp av et spektrogram. Med disse innspillingene og et utvalg av sinusbølger – avledet fra spektralanalyser og beregning av romresonanser – vil Capece skape et stykke som gjennomføres ved hjelp av PA og trådløse høyttalere hengande fra ballonger som vil sveve rundt i bibliotekrommet. Harald Fetveit skal diffusere lyden ved å styre ballongene rundt i rommet.

capece1

Før og etter dette stykket vil det vere  rent elektroniske seksjoner. Fetveit vil utføre handlinger i samspill med musikken på en nonverbal og sonisk måte, på samme måte som de ansatte i biblioteket kan ha gjort i løpet av den tiden det ble gjort opptak i rommet tidligere samme dag.

Harald Fetveit ? Handlinger, lyder, manuell lyddiffusjon
Lucio Capece ? Analog elektronikk, sinusbølger, trådløse høyttalere hengende fra heliumballonger.

Konserten er eit samarbeid mellom Notam og Dans for voksne og er støttet av PNEK.

Konsertserien er støttet av Norsk Kuturråd