Lydspor

Støyforeningens merkedag STØYFRI DAG ble markert 22. april sammen med konferansen STILLHET ? ET GODE Å TA VARE PÅ. Konferansens formål var å diskutere hvorfor og hvordan man kan ta vare på naturens stillhet og fremme gode lydmiljøer i boligområder, i parken, på badestranden, i marka og på fjellet. Konferansen ble arrangert av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Den audiovisuelle dokumentaren Lydspor ble laget av Jøran Rudi, Tonje Gjevjon og Cato Langnes. Dokumentaren er en sammensetning av stillbilder, video og lyd fra forskjellige lydmiljøer i natur og by. Videoen ble presentert onsdag 22. april som en del av Stillhetskonferansen.