Online meetup for kunstnere i teknologi

Velkommen til meetup for kvinner, ikke-binære og transpersoner som arbeider med teknologi, kunst og musikk på Notam.

Det er ikke til å komme utenom at musikkmiljøet er mannsdominert. Dette gjelder også miljøet som jobber med teknologi i kunst og musikk. For å bøte på dette ønsker Notam å være tydelig mer åpen for kvinner, ikke-binære og transpersoner som jobber med kunst og teknologi i en eller annen form. I denne forbindelsen arrangerer Notam ettermiddager og kvelder der de som arbeider med kunst og teknologi kan møtes.

Kommende begivenheter

Du kan se en liste over kommende begivenheter her.