Men det var aldri bedre før!

Denne teksten av Jøran Rudi ble lagt frem på Musikkteknologidagene 2010 på Norges Musikkhøgskole den 17. september 2010. Teksten presenterer en ganske direkte beskrivelse av trekk ved den musikkteknologiske virkeligheten pr. i dag, og gjør dette ut fra et ønske om å reise en komplisert debatt hvor positive sider ved utviklingen diskuteres sammen med trekk som er problematiske.