Michael Straus hos Notam

Den amerikanske saksofonisten Michael Straus arbeider for tiden med Notams Hans Wilmers om å integrere sensorteknologi med saksofonen sin. I løpet av et to måneder langt opphold håper Straus å kunne utvikle en fungerende prototype av dette instrumentet. Prosjektet er støttet av American-Scandinavian Foundation Creative Arts-stipendet.