Milliondryss fra EU

Som annonsert på Norsk kulturråds nettsider har NOTAM i samarbeid med De Montfort University, Groupe Recherches Musicales (GRM) og Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) fått økonomisk tilslag på et prosjekt som skal spre kunnskap og praktisk bruk av musikkteknologi i komposisjon av musikk. Samlet prosjektstøtte fra EU er på 192 000 Euro, og bidraget til NOTAM vi ligge på ca. 36 000 Euro.

Prosjektet heter Sound Organiser Experience og er satt sammen av en rekke forskjellige aktiviteter som skal gi nytteverdi både i lokalt og europeisk perspektiv.

Hovedmålene er:

  • Å skape et europeisk samarbeid hvor profesjonelle og amatører komponerer og utveksler lyder, musikk og erfaringer i en pedagogisk ramme designet for grunn- og ungdomsskole. Komponister og skoleelever inviteres til arbeid i profesjonelle rammer.
  • Å arrangere konserter i seks land, med fremføringer av alle verkene også i andre land enn de er skapt. Konsertene vil bli ledsaget av samtaler og diskusjoner mellom komponister, elever og publikum, og vil kunne oppleves på Internett.
  • Å skape et nytt dataverktøy for dette prosjektet – The Sound Organiser. Verktøyet vil ta opp i seg de erfaringer NOTAM har gjort med sin femtenårige programvare DSP for barn, og sine programvarer Hurtigmikseren og Melodimakeren, og vil bli utviklet med stort innslag av funksjoner fra sosiale medier.  Målet er at brukerne slik former og styrer hvordan resultatene fra bruken av programmet skal formidles.

Elektroakustiske teknikker er nå allemannseie, men det eksisterer et skille mellom tilnærmingene til profesjonelle og amatører. Prosjektet vil bygge bro over dette skillet, og det metodiske i denne brobyggingen vil være NOTAMs hovedansvar i prosjektet. Utviklingen av en konkret designmodell for deltakende design, integrert med teknologi fra sosiale medier vil bli viktig i konstruksjonen av systemet. Systemet vil bli revidert som del av evalueringsprosessen, og planlegging og sammenfatting av dette vil også være et av NOTAMs hovedansvar. I tillegg til denne rollen i byggingen av systemet, vil NOTAM i samarbeid med flere partnere i Norge og internasjonalt gjennomføre skoleprosjekter, konserter og annen formidling. Prosjektet åpner for en rekke interessante forskningsoppgaver i musikkpedagogikk, og vi er i ferd med å sondere hvilke muligheter det er realistisk å følge opp.

Vi gleder oss til å ta fatt – prosjektet griper fint tak i aktiviteter NOTAM har drevet i mer enn femten år.