Mimetic Dynamics

Natasha Barrett, Øyvind Hammer
Mimetic Dynamics er en computermusikk-installasjon som benytter seg av fysiske og simulerte væsker, matematisk modellering, lyd og computergrafikk i utforskning av forholdet mellom virkelige og virtuelle verdener.

Mimetic Dynamics