MiniBo

I anledning Codafestivalen 2011 installerer Kristin Norderval, Jill Sigman, Amund Sveen og Vigdis Storsveen med inviterte gjester seg i Operahusets foaje mellom 15. og 22. oktober med en performance-installasjon som blander dans, ny musikk, billedkunst og live art. Prosjektet dreier seg om en midlertidig struktur bygget av resirkulerte materialer, natur og planter. Gjennom aktiviteter som dans, planting og te-servering, utforsker de konseptet ?hjem? og stiller spørsmål om hva et hjem er med mindre energi og mer søppel. Med denne installasjonen fortsetter Sigman og Nordervals tidligere samarbeidsprosjekter med fokus på miljø og grønn energi.

NOTAMs bidrag til produksjonen har vært å sørge for at den kjører utelukkende på fornybar energi. Til dette formålet er kildene fordelt mellom sol- og vindenergi, og den tekniske løsningen er levert av Armin Bårdseth med støtte fra Hans Wilmers.

Jill Sigman er koreograf og multimedia kunstner bosatt i New York. Sigman har bakgrunn fra klassisk ballett ved Joffrey Ballet og moderne dans ved Princeton University. I 1998 etablerte hun kompaniet jill sigman/thinkdance. Sigmans arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom dans, teater og billedkunst, ofte med fokus på relasjonen individ og samfunn. Hut #6 er en del av hennes pågående Hut Project; en serie steds-spesifikke installasjoner som utforsker bærekraftig utvikling og bolig-spørsmål.

Kristin Norderval er komponist og sanger som har spesialisert seg på å utvikle verk for stemme, opera, tverrfaglige prosjekter og interaktiv teknologi. Norderval er utdannet ved Manhattan School of Music, San Francisco Conservatory of Music og The University of Washington. Hun har levert bestillingsverk til Den Anden Opera i København, Bucure?ti International Dance Festival og Parthenia Viol Consort. Norderval har medvirket som solist med blant andre Oslo Sinfonietta, Philip Glass Ensemble, Nederland Dans Theater og San Francisco Symphony.