Misty Clouds

Misty Clouds av Bodil Furu er filmet i Kina og tar for seg dagens miljøproblematikk med utgangspunkt i Shanxi-provinsen. Fem unge, kinesiske studenter driver filmens tematikk fremover gjennom en rekke ulike tablåer der de møter mennesker som lever av og i kulldriften.

Kull er hjørnesteinen i den kinesiske industrialiseringen og spiller en nøkkelrolle i nasjonens økonomiske utvikling. Shanxi-provinsen nordvest i Kina står for omtrent halvparten av landets kullenergiproduksjon. Misty Clouds går inn i  industriens påvirkning på mennesker og landskap gjennom personlige beretninger fra samtiden. Kontrasten mellom ny og gammel verdensforståelse blir tydelig når en av studentene reiser til landsbygda for å snakke med en eldre jordbruksarbeider. Forflytting av arbeidskraft er blant annet tema når vi møter en kvinne som har arbeidet i kulldriften i hele sitt liv. Vi blir også med ned i gruvene sammen med en gruvearbeider og får innblikk i arbeidsforhold og den omkringliggende naturen. Parallelt undersøkes naturens betydning gjennom tolkninger av tradisjonell kinesisk poesi.

Filmens premiere: På Galleri K fredag 11. februar 2011.

Bodil Furu (1976) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (2002). Hun har deltatt med videoarbeider på utstillinger og filmfestivaler i Europa, Asia og USA. Hennes filmer er vist på MoMA i New York, The 10th International Istanbul Biennial, The 4th Ars Baltica Triennial of Photographic Art, Busan Biennalen 2007, Beijing Contemporary Art Museum og Oberhausen Short Film Festival i Tyskland.

Bodil Furu arbeidet i Studio Nordheim med miksing av lyd til filmen.