Molladalen 160707

Knut Olaf Sunde tok med denne komposisjonen utgangspunkt i den meget spesielle ekko-akustikken i dalen. Dalen er en botn som er gravd ut av breer og har med sine bratte fjellsider en unik naturlig akustikk. Verket består av tre deler, som alle ble spilt på ulike steder i dalen.

Molladalen er et ikon i norsk fjellnatur på grunn av de spesielle formasjonene, og skålformen med de høye stupene gjorde den perfekt for en spesialskrevet konsert. Sunde var selv guide.

I etterkant av konserten benyttet Sunde seg av ressurser hos NOTAM med opptaket fra konserten. I tillegg til lydundersøkelser og et 4-kanals feltopptak dreide arbeidet seg om rensing av støy fra det 40 minutter lange opptaket, samt optimalisering og miksing med tanke på en CD stereo dokumentasjonsversjon og en DVD 5.1-versjon med redigert videooppptak av konserten.