Music Hackathon @ by:Larm Interactive

Registreringen er åpen!

På by:Larm 2015 arrangeres Norges aller første Music Hackathon, et konsept som årlig avholdes på flere av verdens største musikkfestivaler. Gratis og åpent for alle.

Hvor? by:Larm Interactive
Når? Fra 5. til 6. mars
Hvem? Arrangeres av MashUP Norway, Institutt for musikkvitenskap og Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Notam.

Music Hackathon på by:Larm skal være en arena for designere, programmerere, hackere, musikere og andre med én felles visjon ? å konseptualisere, bygge og utvikle morgendagens selskaper innenfor musikk og teknologi.

Bruk din kunnskap til å jobbe med en musikkteknologisk utfordring i samarbeid med designere, hackere, musikere, interaksjonsdesignere og andre med en felles visjon – å konseptualisere, bygge og utvikle morgendagens produkter innen musikk og teknologi.

Tar du utfordringen?

De påmeldte deles inn i fire lag som hver får utdelt en case i krysningsfeltet musikk og teknologi. Sammen skal de dyrke nye ideer og fremme innovasjon og entreprenørskap. Utfordringen skal løses på 24 timer, og foregår på Vulkan, midt kjernen av by:Larm Interactive.

Vi vil presentere fire spennende caser som på hver sin måte kobler musikk og teknologi. Kanskje får du muligheten til å løse en av musikkbransjens største utfordringer, videreutvikle et digitalt musikkinstrument, eller utnytte eksiterende musikkteknologi for å løse et problem innen ditt eget fagfelt? Vi har kun et krav ? at casen løses innen 24 timer!

Vil du delta? Registrer deg før 24. februar. Påmelding nedenfor.
Det er gratis å delta.