Musikkarvkonferansen

Fredag 9. desember kl 10:00 skal Notto og Jøran holde innlegg om arkivering, migrering og fremføring av computermusikk, som to av en rekke kloke hoder som samles under Musikkarvkonferansen på Nasjonalbiblioteket 8. og 9/12.
Registrer deg her: Musikkarvkonferansen 2016
«Digital kunst og humanistiske fag er i voldsom utvikling. For musikken har dette åpnet opp et spekter av muligheter, fra forlagenes strenge og tradisjonsbaserte, redaksjonelle tilnærming, til ny vekt på eksperimentelle digitale utgaver og kunstnerisk utviklingsarbeid i samspill med nye multimediale ressurser. Musikkarvkonferansen 2016 samler eksempler på praksiser ved internasjonale institusjoner og kolleger fra sentrale institusjoner, deres musikkforskere og assosierte kunstnere for å se nærmere på spekteret av muligheter nå og i fremtiden.»

Hovedinnledere:

Elaine ChewProfessor of Digital Media & pianist, School of Electronic Engineering og Computer Science, Queen Mary University of London

Johannes Kepper – Administrativ leder for MEI (The music encoding initiative). Beethovens Werkstatt, Musikkvitenskapelig institutt Detmold / Paderborn

Program torsdag 8/12:

09:30 Registrering

10:00 Aslak Sira Myre, direktør for Nasjonalbiblioteket og Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole ønsker velkommen

Møteleder: Arnulf Mattes

10:15 Hovedinnledning: «From 0 to 1: Why getting digital requires more than one step». Johannes Kepper.

11:15 Pause

11:30 «Digital Musicology: Emancipation or Straitjacket? Putting reality into little boxes». Axel Teich Geertinger, Dansk Center for Musikudgivelse.

12:15 Lunsj

Møteleder: Astrid Kvalbein

13:15 Musikk ved Laura E. Ellestad

13:30 «Grieg reseach guide». Arnulf Mattes, Arvid Vollsnes, Kirstine Folmann, Universitetet i Bergen

14:15 «Preparing a digital publication of Norway’s oldest chorale book – ideas and challenges» Ingrid Eriksen Hagen, Griegakademiet

14:45 Pause

15:00 Pågående prosjekter hos Norsk Musikkarv. Presentasjoner

15:45 «Digital zarzuela publications by Instituto Complutense de Ciencias Musicales: Post-millenial challenges» Ana Lombardía, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Madrid

16:15 «Archives as material in my own artistic and curatorial practice» Lars Petter Hagen, komponist og kurator, direktør for Ultima Oslo contemporary music festival

Fredag 9. desember

Møteleder: Margrethe Bue

09:00 Hovedinnlegg: «Artistically-informed digital sleuthing: from music materials to structure visualisations» Elaine Chew, Queen Mary University of London

10:00 «Digitally based music: Archiving, migration and performance» Notto J.W. Thelle og Jøran Rudi, Notam

10:30 Pause

10:45 «Getting the versions straight. Arne Nordheim’s Response and the challenges of preserving electronic music heritage» Ola Nordal, NTNU

11:15 Pågående prosjekter hos Norsk Musikkarv. Presentasjoner

12:00 Lunsj

Møteleder: Darla Crispin

13:00 «Asceticism orchestrated? Fartein Valen’s symphonic poetry in performance» Astrid Kvalbein, Universitetet i Oslo

13:30 Musikk ved Ingfrid Breie Nyhus

13:45 «Sharing the ephemeral: The Living Archives Project at Nordic Music Days 2016 in Reykjavik» Hild Borchgrevink, skribent og kurator

14:15 Paneldiskusjon med Johannes Kepper, Elaine Chew, Axel Teich Geertinger, Hild Borchgrevink og Bjarte Engeset. Moderator: Darla Crispin