Musikkball

I 2005 ble det satt i gang et forskningsprosjekt med Alexander Refsum Jensenius fra Universitetet i Oslo som prosjektkoordinator. Målet var å lage «musikkballer» som kan brukes som nye grensesnitt for musikalsk utfoldelse. Prosjektet var et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NOTAM, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og McGill University i Canada.

Utvikling

  • Alexander Refsum Jensenius (UiO) koordinator, utvikling av elektronikk, sensorer, programvare og musikalsk materiale
  • Arve Voldsund (UiO), utvikling av kontrollerboks og elektronikk
  • Mark Marshall (McGill), utvikling av elektronikk og trådløst sensorsystem
  • Rodolphe Koehly (McGill), utvikling av alternative sensorer
  • Einar Sneve Martinussen (AHO), utvikling av prototyper, materiale
  • Åshild Martelle Ravndal Salthe, testing av prototyper i dansesammenheng

Ressurspersoner