Ny frist til Mustekdagene

Avdelingen for musikkteknologi ved NTNU ønsker velkommen til Trondheim og Musikkteknologidagene 2011. Årets arrangement blir avviklet 19.-21.oktober på Rockheim, det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Musikkteknologidagene er et årlig møtested for alle som arbeider innenfor fagfeltet musikkteknologi, og inkluderer representanter for undervisningsinstitusjoner, kunstnere, utøvere, forskere, produksjonsmiljøer, studenter og andre interesserte. Begrepet musikkteknologi innbefatter i denne sammenheng ulike former for teknologi anvendt i musikk og musikkforskning, samt den kunstneriske anvendelsen av dem.

I første omgang inviteres det til å bidra med presentasjoner, framføringer, demonstrasjoner og/eller postere. Fristen for innsending av forslag er nå forlenget frem til 24. juni.

Tema

Arrangørene har i år valgt å gi Musikkteknologidagene et overordnet tema for å stimulere til sterkere sammenheng mellom de ulike bidragene. Tema for årets arrangement er:

LYDHØRT – musikkteknologi og formidling

Innenfor dette kan man trekke fram en rekke mulige kontekster for diskusjon av musikkteknologi, både i forhold til teknologiske løsninger, praksis og media:

  • Live framføring
  • Sosiale medier og nye distribusjonskanaler
  • Nye mobile plattformer
  • Museumsformidling
  • Installasjoner i det offentlige rom
  • Pedagogikk

Det oppfordres spesielt til relevante bidrag innenfor tema, men arrangørene er åpne for andre gode bidrag knyttet til forskning, produksjon, undervisning og kunstnerisk aktivitet med musikkteknologi som fokus.

Bidrag

Det er anledning til å komme med ulike former for bidrag, enten i direkte forlengelse av hovedtema eller innenfor andre relevante emner.

Foredrag/paper

Foredrag skal i utgangspunkt være på 20 minutter med ekstra 10 minutter for spørsmål og diskusjon. De vil bli publisert på konferansens nettsted i umiddelbar etterkant. Konferansens hovedspråk er norsk, men innlegg kan også holdes på engelsk, svensk eller dansk. Send inn et sammendrag (abstract) på ca. 300 ord og en CV på maks én side.

Framføringer

Arrangørene ønsker kunstneriske bidrag for presentasjon på konsert, enten på kveldstid eller som en del av programmet på dagtid. Aktuelle bidrag kan være live elektronikk, lydinstallasjoner, akusmatiske verk, performance, multimedia-komposisjoner og lignende. Send inn opptak av bidraget som CD, DVD eller link til nettsted. Gi en kort beskrivelse av bidraget (ca. 100 ord) og legg ved en CV på maks én side.

Demonstrasjoner

Praktiske demonstrasjoner av kunstnerisk arbeid og teknologiske nyutviklinger kan presenteres som del av konferanseprogrammet. Presentasjonen skal i utgangspunktet være på 20 minutter med 10 minutter ekstra for spørsmål og diskusjon. Send inn en kort beskrivelse av bidraget (maks 300 ord) og en CV på maks én side.

Poster

Det er også anledning til å presentere egne aktiviteter og tilbud som postere i et utstillingsområde. Dette kan være særlig relevant for utdanningsinstitusjoner. Send inn et sammendrag (abstract) på maks 300 ord og et navn på de/den som representere institusjonen.

Innsending

Alle dokumenter skal sendes i pdf-format til sigurd.saue [a] ntnu.no.

  • Frist for innsending er nå forlenget til 24. juni
  • Tilsagn om godkjenning av bidrag vil bli gitt innen 8. juli

Musikkteknologidagene på nett (under utvikling)
Musikkteknologi på NTNU