Nettbasert kurs i Max/MSP

Det er fortsatt mulighet til å registrere seg til det nettbaserte kurset i Max/MSP som begynner 1. september.