NIME2014

Notam deltok i juli på den årlige konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression), med artikkel og demonstrasjon av installasjonen Reunion2012.

Reunion2012, utviklet av SkRR og Notam i samarbeid, og basert på John Cages verk Reunion, har blitt et vellykket og godt synlig prosjekt for Notam etter premieren på Ultima i 2012, med visninger på Oslo Mini Maker Fare i 2013 og Meta.Morf i Trondheim og NIME nå i år.

NIME2014 ble i år holdt ved Goldsmiths University i London 30. juni til 4. juli og Notam var representert ved Notto Thelle og Magnus Bugge. Bidraget var i form av en poster session, en informativ plakat som presenterer verket og en artikkel i konferansebidragene. I tillegg tok vi med sjakkbrettet så deltagerne kunne prøve seg på et parti lydproduserende sjakk. Sjakkbrettet ble en populær post og vi møtte god respons.