«No voice»

Bjørn Askefoss
Intermezzo for «AV-Quintet Plus many»