Nordheim på Henie Onstad

Torsdag 22. august åpner utstillingen «ARNE NORDHEIM I KUNSTEN: INGEN -ISMER FOR MEG, TAKK!» på Henie Onstad Kunstsenter, med oss som en av mange støttespillere.

Arne Nordheim er Norges mest kjente komponist etter Edvard Grieg. Mindre kjent er det at han også var en multimediakunstner som har inspirert mange av landets mest kjente visuelle kunstnere.

Arne Nordheims kunstnerskap strekker seg langt utenfor musikkens grenser. Hele sitt liv jobbet han med andre kunstarter som teater, billedkunst, ballett, film, litteratur, arkitektur og installasjonskunst. I 1955 spurte en journalist den unge fremadstormende komponisten: «Hva med nåtiden, fremtiden og -ismene?« Arne Nordheim svarte selvsikkert: «Ingen -ismer for meg, takk!» Han ville ha seg frabedt å bli definert i den tradisjonelle musikk- og kunsthistoriske kanonen.

Denne retrospektive utstillingen viser hvordan Nordheim gjennom et 50 år langt tverrfaglig og grensesprengende kunstnerskap levde opp til dette utsagnet, og den plasserer ham som en sentral skikkelse i norsk moderne kunsthistorie. For første gang presenteres hans banebrytende arbeider innen fjernsynskunst, lydskulptur, ballett, multimedia og installasjonskunst, utført i samarbeid med blant annet Carl Nesjar, Arnold Haukeland, Sidsel Paaske, Per Kleiva, Glen Tetley, Bjørn Winsnes og Rolf Aamot.

Utstillingen viser også hvordan Nordheims musikk har inspirert og blitt inspirert av billedkunsten, og inneholder verker av Håkon Bleken, Hannah Ryggen, Finn Graff, Inger Sitter, Ole Lislerud, Paul Klee, Åse Frogner, Tom Gundersen og Sidsel Paaske; alle kunstnere som Nordheim jobbet med på ulike måter i løpet av sitt liv. En egen seksjon i utstillingen presenterer et utvalg av Arne Nordheims egen samling av billedkunst, partiturer og bøker.

I anledning utstillingen har komponisten og musikeren Helge Sten fått i oppdrag av HOK å gjenskape fire av Nordheims viktige lydinstallasjoner: Solitaire, Lydbar, Poly-Poly og Ode til lyset. For første gang siden 1960- og 70-tallet kan publikum oppleve disse verkene avspilt fra originale lydbånd og satt inn i sin opprinnelige kontekst.

Gjennom hele høsten vil utstillingen følges av et omfattende konsertprogram med fremføringer av Nordheims musikk.

Utstillingen vil følges av en større katalog utgitt av Orfeus Publishing og en DVD med Nordheims uutgitte fjernsynsverker på Prisma Records.

Kurator er Lars Mørch Finborud.

Arne Nordheims musikk er publisert av Edition Wilhelm Hansen, København.

Samarbeidspartnere og støttespillere for utstillingen er: Arne Nordheim-senteret, Norsk Komponistforening, NRK, Neby Hi-Fi, Telemuseet, Edition Wilhelm Hansen, Notam, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, Oslo-Filharmonien, Holm-stiftelsen i Ålesund, Ny Musikk, Ultimafestivalen og Fritt Ord.