Nordisk residency-ordning

Det er med glede vi nå lanserer et nytt treårig program for gjestekunstnere, gjort mulig via bevilgning fra Kulturkontakt Nord. Programmet løper fra høsten 2016 til sommeren 2019. Komponister og lydkunstnere basert i de nordiske og baltiske landene (utenom Norge) kan søke. Gjesteoppholdene vil fokusere på flerkanals verk for kringlyd.

Vi kan tilby 2 langtidsopphold per år (opp til 2 måneder). Reise- og oppholdskostnader vil bli dekket, og vi kan tilby lønn avhengig av lengden på oppholdet (maks 20.000 kroner for 2 måneder). I tillegg kan vi tilby en kontorplass, utvidet tilgang til vår nye 24-kanals studio for kringlyd (Studio 3) og hjelp fra våre teknikere.

Komponister og lydkunstnere basert i følgende land kan søke seg til programmet: Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige, Åland og Baltikum: Estland, Latvia og Litauen. Frist for å søke seg til det første oppholdet er 31. oktober 2016. Neste utlysning blir omkring januar.

Om Notam og Studio 3
Notam er et ressurssenter for innovativ bruk av teknologi i musikk og kunst. Siden vi ble grunnlagt i 1992, har Notam vært en spydspiss for den eksperimentelle samtidsmusikken i Norge. Vi har flere studioer for komponister med fokus på eksperimentelle teknikker. Vi har også flere prosjektrom for multimedia og kunstnerisk utvikling og en dedikert stab av lydteknikere, programmerere og elektronikkspesialister. Studio 3 er et nytt 24-kanals kringlydstudio. Høyttalerene former en kuppel som dekker 30 kvadratmeter i et rom med høye akustiske standarder. Høyttalerkonfigurasjonen støtter flere formater, opp til 3.orden 3D ambisonics. Studioet er (så vidt vi vet) det eneste i sitt slag i Norge og gjør det mulig for oss å styrke støtten til kunstnere, komponister og andre eksperter som jobber med omsluttende lyd. Notam har som mål å dyrke nye kunstneriske uttrykk i en rekke sjangere hvor denne type teknologi spiller en stadig viktigere rolle.

Vår målgruppe
Vi er interessert i å dyrke en ny generasjon av komponister og lydkunstnere som har vilje til å eksperimentere og presse på utviklingen for ulike omsluttende lydformater. Aldersgruppen 25-40 vil bli prioritert, men det utelukker ikke andre aldersgrupper, spesielt hvis søkeren har en merittliste innen komposisjon og/eller fremføring av flerkanals verk av høy kvalitet. Søkere bør ha erfaring innen å komponere for flere kanaler. Under gjennomgangen av søknader legges det vekt på både kunstneriske og tekniske problemstillinger, med vekt på verdien av det kunstneriske prosjektet.

Hva vi kan tilby:
Reiserefusjon til og fra Oslo (ikke innen Oslo i løpet av oppholdet)
Bosted i opp til to måneder
Arbeidsstipend, inntil kr 20 000
Studio, kontor og teknisk personale

Våre andre fasiliteter
2 stereo/5.1 studio/kontrollrom
Opptaksrom
1 prosjektrom for forproduksjon og eksperimentering
1 møterom
Et hovedmultifunksjonelt hovedområde for presentasjoner, workshops, meetups, hacker-laboratorier, små konserter, fester, etc.

Våre ansatte
Fulltid:
Daglig leder
Studiosjef og tekniker
Programmerer og utvikler
Forsker

Deltid:
Utdanningskoordinator
Programmerer
Elektronikkspesialist
Kommunikasjonsansvarlig
Regnskapsfører

Hvordan søke
Søkere skriver mail til admin [a] notam02.no, og supplerer med følgende opplysninger:

Fullt navn
Nasjonalitet
Alder
Hjemmeadresse/land
Bakgrunn
Prosjektbeskrivelse for residency (inkludert tekniske krav og hvordan du planlegger å gjøre bruk av Notams ressurser)

Obligatoriske vedlegg/lenker:
CV
Musikkeksempler

Valgfritt:
Hjemmeside url
Anmeldelser fra presse
Bilder

Hvis du vet om noen som kan være aktuelle for oppholdene, setter Notam stor pris på at du hjelper oss med å spre ordet. Vi ser frem til å være vertskap!