Notam på ICMC

Asbjørn Blokkum Flø, Hans Wilmers og Jøran Rudi deltar i september på den årlige konferansen ICMC (International Computer Music Conference) med artikler og presentasjoner.

Rudi presenterer sitt arbeide om Eivind Groven og renstemmingen, Flø og Wilmers vil presentere installasjonen Dobbeltgjenger.

ICMC vil i år bli holdt på Center for Experimental Music and Intermedia, University of North Texas, Denton, USA, 25. september – 1. oktober 2015.

Artiklene The just intonation automat – a musically adaptive interface og The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger vil bli publisert i ICMC Proceedings 2015.

Reisen til Asbjørn Blokkum Flø er støttet med midler fra Music Norway og PNEK.