NOTAMs 3D- studio, Oktober 2018

I NOTAMs 3D-studio denne måneden arbeider Ernst van der Loo med et stykke for høyere orden ambisonics, og tiden deles med NOTAMs stipendiat Mads Kjeldgaard, NOTAMs utvikler Thom Johansen, og Morten Cranner som arbeider med en serie podcasts i formidlingsarbeid for Dramatikkens hus.

Van der Loos stykke vil bli spilt i Stockholm på en konsert i en av Musikhögskolans nye konsertsaler (19. – 23. november).

Morten Cranners arbeid vil bli lagt ut på nettsidene til Dramatikkens Hus.

Thom Johansen bygger et system for Nils Henrik Asheim der lyden av orgel flyttes fra en konsertsal til en annen med korrekt akustikk og romfølelse, og dette vil bli brukt den 17. november til en fremføring av Olivier Messiaens samlede orgelverk. Konserten er i Stavanger konserthus, fra 15:00- 24:00. www.stavanger-konserthus.no/messian-complete.